OMATOIMITALO 2022

OMATOIMITALO 2022

Asumiskokemusta Omatoimitalossa on nyt jo seitsemän vuotta. Kokemukset ovat myönteisiä, talo on valoisa ja hiljainen. Pahempia suunnittelu- tai rakentamisvirheitä ei ole havaittu. Erityisesti on mainittava talon energiatehokkuus, talo on energiapihi, lämpöenergian kulutus on noin kolmanneksen pienempi kuin keskimäärin vastaavan kokoisissa kerrostaloissa.
Kaikissa asunnoissa on asukkaat, joskin yhdessä asukasvaihdos käynnissä. Asukasvaihtuvuus on ollut 1 – 2 asunnon luokkaa vuodessa, asukkaiden keski-ikä on hieman noussut ja on nyt hieman yli 80 vuoden.

Alun perin Omatoimitalo suunniteltiin ikäihmisten yhteisölliseen ja omatoimiseen asumiseen. Jo toteutusvaiheessa kustannussyistä johtuen jouduttiin osasta suunnitellusta yhteisöllisyydestä luopumaan kuten yhteiskeittiö ja -ruokailu.

Yhteisten tilojen siivous ja piha-alueiden hoito on hoidettu yhdessä omatoimisesti. Kuitenkin voimien hiipumisesta johtuen lumityöt ulkoistettiin vuodesta 2021 alkaen. Muilta osin omatoimisuus jatkuu ainakin toistaiseksi. Koronaepidemia on jossain määrin heikentänyt yhteisöllisyyttä etäisyyksien ylläpidosta johtuen.

Joitakin uudistuksia on taloon tehty, sisääntuloluiskan sulatuskaapeli ja ulko-oven motorisoitu avaus. Saarijärven Seudun Asumisoikeusyhdistyksen talous on vakaalla pohjalla, maksuvalmius on hyvä ja tulevaisuuteen on varauduttu kohtuullisin
puskurein.