Saarijärven Seudun Asumisoikeusyhdistys

Hinta- ja vastikeperusteet

Omatoimi-talon ja asuntojen hinta- ja vastikeperusteista sekä asunnon luovutuksesta

Taustaa

Omatoimitalon suunnitelmien edistyessä tehtiin koko ajan tavoitehinta- ja rakennusosa-arvioita, jotka ohjasivat jatkosuunnittelua. Samalla arvioita verrattiin paikkakunnalla samoihin aikoihin rakennettavien kerrostalojen hintoihin.

Omatoimi-talo on puukerrostalo. Sen asumiskustannuksia ei voi suoraan verrata muihin kerrostaloihin, kun asunnot ovat pinta-aloiltaan keskimäärää pienempiä ja talossa on yhteiskäytössä olevia tiloja

Omaisuuden ja tulojen vaikutus vastikkeeseen

Asumisoikeuslakiin vuonna 2004 hyväksytyn muutoksen mukaan yli 55-vuotiaiden osalta ei oteta varallisuutta huomioon, vaikka he tulisivat korkotuetun tai valtion lainalla lainoitetun asumisoikeusasunnon haltijoiksi ja asukkaiksi. Monilla ikääntyvillä on oma omistusasunto, osakehuoneisto tai talo, tai he kuuluvat perikuntaan, jolla on omistusasunto.

Nyt heillä on mahdollisuus säilyttää entinen asunto omistuksessaan ja vaikka vuokrata se. Vuokratulolla he voivat maksaa asumisoikeusasunnon vastikkeet. Jos entinen asunto myydään, on mahdollista eläketulojen lisäksi käyttää näin vapautuvaa pääomaa loppuiän asuntokulujen maksamiseen.

Henkilöt, joilla ei ole juurikaan varallisuutta ja joiden kuukausitulo on melko alhainen, voivat saada asumisoikeusasuntoon Kelalta asumistukea samoin perustein kuin vuokra-asuntoon.

Vastikkeen maksu ja maksun perusteet

Omatoimitalon vastikkeiden perustena ovat pääomakulut, joka tarkoittaa lainan lyhennyksiä ja korkokuluja sekä varsinaiset talon ylläpitokulut, joihin sisältyvät talon lämmityskulut ja yhteisten tilojen sähkön ja veden kulutus sekä ympäristön hoito.

Näistä koostuvan asuinneliöihin perustuvan vastikkeen lisäksi asukkaat maksavat kulutuksen mukaan asuntojensa sähkön ja veden kulutuksesta. Talossa on normaali kiinteistövakuutus. Irtaimistovakuutuksista vastaavat asukkaat.

Asumisoikeudesta luopuminen ja maksun palautus

Kun asukas luopuu asumisoikeusasunnostaan, on siitä ilmoitettava asumisoikeusyhdistyksen hallitukselle, joka etsii ja hyväksyy uuden asukkaan. Sen jälkeen maksettu asumisoikeusmaksu palautetaan luopujalle rakennuskustannusindeksillä tarkistettuna.

Jos uutta asumisoikeuden haltijaa ei kolmen kuukauden kuluessa löydy, asumisoikeusyhdistys lunastaa asumisoikeuden ja asumisoikeuden haltija saa rahansa takaisin viimeistään kolme kuukauden kuluttua luopumisilmoituksesta. Asumisoikeusyhdistyksellä on mahdollisuus saada tilapäisluottoa mahdollisissa lunastustapauksissa Asumisoikeusasuntojen Lunastustakuurahastolta.

Retket Loppukiriin ja Ouluun

Loppukirissä

Lokakuun lopulla 2009  Saarijärven Seudun Asumisoikeusyhdistys, Omatoimi; järjesti matkan Helsinkiin tutustumaan Loppukirin asuinyhteisöön Samalla käytiin katsomassa puukerrostaloja Lauttasaaressa ja Viikissä. Matkan pääkohde oli Loppukiri, josta haettiin ratkaisumalleja Saarijäven keskustaan Sivulanpellolle rakennettavaan asuinyhteisötaloon. Asuntoratkaisujen lisäksi retkeläiset saivat rautaisannoksen tietoa asuinyhteisön toiminnasta.

Aivan keskeistä Loppukirissä on vapaaehtoinen yhdessä tekeminen, Talo toimii asukkaiden laajennettuna kotina ylläpitotöineen ja ruokailuineen. Tarkemmin yhteisön toimintaan voi tutustua Loppukirin omilla sivulla. Lisää kuvia retkigalleriassa. Klikkaa tästä.

Oulussa 10.5. -10

Omatoimi järjesti retken oluun keväällä 2010. Retkellä oli mukana Saarijärven kaupungin johtoa, luottamushenkilöitä, Omatoimen jäseniä sekä muita asiasta kiinnostuneita. Perillä puurakentamista yliopiston tiloissa esitteli tekniikan tohtori ja arkkitehti Markku Karjalainen. Esittelyn jälkeen hän toimi oppaana kahdessa  Oulun puurakennuskohteessa. Kuvia Oulun puurakennuskohteista saat esille tästä

Perillä tutustuttiin ensin Viikin puukerrostaloihin

Loppukirin toimintaa retkeläisille esittelivät Marja Dahström oik. ja Ritva Reinbolt